Decks

Deck Format Date Event Place
Esper Modern 2021-05-13
Esper Modern 2021-05-13
Temur Modern 2021-05-13
Azorius Modern 2021-05-13
Temur Modern 2021-05-13
Esper Superfriends Modern 2021-05-13
5 Color Modern 2021-05-13
Izzet Modern 2021-05-13
5 Color Modern 2021-05-13
4 Color Modern 2021-05-13
Deck Format Date Event Place
Esper Modern 2021-05-13
4 Color Modern 2021-05-13
Izzet Modern 2021-05-13
5 Color Lands Modern 2021-05-12
Azorius Modern 2021-05-12
Golgari Tron Modern 2021-05-12
5 Color Modern 2021-05-12
5 Color Superfriends Modern 2021-05-12
Orzhov Modern 2021-05-12
Selesnya Modern 2021-05-12
Deck Format Date Event Place
Esper Modern 2021-05-12
Mardu Modern 2021-05-11
5 Color Modern 2021-05-11
5 Color Modern 2021-05-11
Bant Modern 2021-05-11
Temur Storm Modern 2021-05-11
Mono Black Tron Modern 2021-05-11
Gruul Modern 2021-05-11
5 Color Modern 2021-05-11
Golgari Modern 2021-05-11
Deck Format Date Event Place
Abzan Modern 2021-05-11
5 Color Modern 2021-05-11
Rakdos Modern 2021-05-11
Temur Temur Delver Modern 2021-05-11
Mono White Modern 2021-05-11
Esper Modern 2021-05-11
5 Color Modern 2021-05-11
5 Color Modern 2021-05-11
Selesnya Modern 2021-05-11
Jeskai Modern 2021-05-11
Deck Format Date Event Place
Azorius Modern 2021-05-11
4 Color Modern 2021-05-11
4 Color Modern 2021-05-11
5 Color Modern 2021-05-11
4 Color Infect Modern 2021-05-11
Grixis Modern 2021-05-11
Esper Modern 2021-05-11
Mono Blue Modern 2021-05-11
5 Color Tron Modern 2021-05-11
4 Color Modern 2021-05-11
Deck Format Date Event Place
Grixis Modern 2021-05-11
Esper Modern 2021-05-11
4 Color Superfriends Modern 2021-05-11
5 Color Modern 2021-05-11
Rakdos Modern 2021-05-11
4 Color Modern 2021-05-11
4 Color Modern 2021-05-11
4 Color Modern 2021-05-11
Jund Tron Modern 2021-05-11
Golgari Modern 2021-05-11
Deck Format Date Event Place
Esper Modern 2021-05-11
5 Color Lands Modern 2021-05-11
Mardu Modern 2021-05-11
4 Color Modern 2021-05-11
5 Color Superfriends Modern 2021-05-11
Esper Modern 2021-05-11
Bant Modern 2021-05-11
5 Color Modern 2021-05-11
5 Color Modern 2021-05-11
Jeskai Burn Modern 2021-05-11
Deck Format Date Event Place
Esper Modern 2021-05-11
Orzhov Modern 2021-05-11
Mono Red Burn Modern 2021-05-11
Gruul Modern 2021-05-11
Temur Modern 2021-05-11
4 Color Modern 2021-05-11
Temur Modern 2021-05-11
Grixis Modern 2021-05-11
Dimir Tron Modern 2021-05-11
Jeskai Modern 2021-05-11
Deck Format Date Event Place
4 Color Modern 2021-05-11
4 Color Modern 2021-05-11
5 Color Modern 2021-05-11
5 Color Modern 2021-05-11
Esper Modern 2021-05-11
Mardu Modern 2021-05-11
4 Color Burn Modern 2021-05-11
Mono Black Tron Modern 2021-05-11
Esper Modern 2021-05-11
Naya Modern 2021-05-11
Deck Format Date Event Place
4 Color Modern 2021-05-11
Grixis Modern 2021-05-11
4 Color Modern 2021-05-11
5 Color Modern 2021-05-11
Jeskai Burn Modern 2021-05-10
Jeskai Burn Modern 2021-05-10
5 Color Superfriends Modern 2021-05-10
5 Color Modern 2021-05-10
Bant Modern 2021-05-10
Orzhov Modern 2021-05-10
Deck Format Date Event Place
Mono Black Tron Modern 2021-05-10
Izzet Modern 2021-05-10
4 Color Modern 2021-05-10
Grixis Modern 2021-05-10
5 Color Lands Modern 2021-05-10
5 Color Modern 2021-05-10
4 Color Modern 2021-05-10
Orzhov Modern 2021-05-10
4 Color Modern 2021-05-10
Selesnya Modern 2021-05-10
Deck Format Date Event Place
4 Color Modern 2021-05-10
4 Color Infect Modern 2021-05-10
5 Color Superfriends Modern 2021-05-10
Sultai Modern 2021-05-10
Jeskai Modern 2021-05-10
5 Color Modern 2021-05-10
Rakdos Modern 2021-05-10
4 Color Modern 2021-05-10
4 Color Modern 2021-05-10
Esper Modern 2021-05-10
Deck Format Date Event Place
Temur Modern 2021-05-10
5 Color Modern 2021-05-10
Bant Modern 2021-05-10
5 Color Superfriends Modern 2021-05-10
5 Color Modern 2021-05-10
Mono Black Tron Modern 2021-05-10
5 Color Superfriends Modern 2021-05-09
Mono Black Tron Modern 2021-05-09
5 Color Modern 2021-05-09
4 Color Modern 2021-05-09
Deck Format Date Event Place
4 Color Merfolk Modern 2021-05-09
5 Color Modern 2021-05-09
Temur Modern 2021-05-09
Temur Reveler Modern 2021-05-09
Dimir Modern 2021-05-09
4 Color Infect Modern 2021-05-09
Esper Modern 2021-05-09
Esper Modern 2021-05-09
Naya Modern 2021-05-09
Esper Modern 2021-05-09
Deck Format Date Event Place
5 Color Modern 2021-05-09
Mono Black Tron Modern 2021-05-09
Mardu Modern 2021-05-09
Temur Modern 2021-05-09
4 Color Modern 2021-05-09
Esper Modern 2021-05-09
Temur Modern 2021-05-09
5 Color Modern 2021-05-09
Selesnya Modern 2021-05-09
Bant Modern 2021-05-09
Deck Format Date Event Place
Rakdos Modern 2021-05-09
4 Color Modern 2021-05-09
Izzet Modern 2021-05-09
5 Color Modern 2021-05-09
4 Color Modern 2021-05-09
Selesnya Modern 2021-05-09
5 Color Modern 2021-05-09
Bant Modern 2021-05-09
5 Color Modern 2021-05-08
4 Color Modern 2021-05-08
Deck Format Date Event Place
Temur Modern 2021-05-08
Golgari Tron Modern 2021-05-08
5 Color Modern 2021-05-08
Bant Modern 2021-05-08
Jund Modern 2021-05-07
5 Color Modern 2021-05-07
Orzhov Modern 2021-05-07
Temur Modern 2021-05-07
Jeskai Burn Modern 2021-05-07
Mono Black Tron Modern 2021-05-07
Deck Format Date Event Place
4 Color Superfriends Modern 2021-05-07
Bant Modern 2021-05-07
Abzan Modern 2021-05-07
4 Color Modern 2021-05-07
4 Color Modern 2021-05-07
5 Color Tron Modern 2021-05-07
Grixis Modern 2021-05-07
Gruul Modern 2021-05-07
Golgari Modern 2021-05-07
Selesnya Modern 2021-05-07
Deck Format Date Event Place
Orzhov Modern 2021-05-07
Esper Modern 2021-05-07
Golgari Modern 2021-05-07
Mono Red Burn Modern 2021-05-07
Izzet Modern 2021-05-07
Azorius Modern 2021-05-07
5 Color Modern 2021-05-07
Abzan Modern 2021-05-07
Bant Modern 2021-05-07
Dimir Modern 2021-05-07
Deck Format Date Event Place
Esper Superfriends Modern 2021-05-07
4 Color Infect Modern 2021-05-07
4 Color Superfriends Modern 2021-05-07
Abzan Modern 2021-05-07
4 Color Modern 2021-05-07
5 Color Superfriends Modern 2021-05-07
4 Color Modern 2021-05-07
4 Color Modern 2021-05-07
4 Color Modern 2021-05-07
Esper Modern 2021-05-07
Deck Format Date Event Place
Esper Superfriends Modern 2021-05-07
4 Color Modern 2021-05-07
5 Color Modern 2021-05-07
4 Color Superfriends Modern 2021-05-07
Esper Modern 2021-05-07
Jund Modern 2021-05-07
5 Color Modern 2021-05-07
4 Color Modern 2021-05-07
4 Color Modern 2021-05-07
Izzet Modern 2021-05-07
Deck Format Date Event Place
5 Color Modern 2021-05-07
Grixis Modern 2021-05-07
Temur Modern 2021-05-07
5 Color Lands Modern 2021-05-07
4 Color Infect Modern 2021-05-07
4 Color Modern 2021-05-07
Dimir Modern 2021-05-07
Bant Modern 2021-05-07
Esper Modern 2021-05-07
Mono Black Tron Modern 2021-05-07
Deck Format Date Event Place
Temur Modern 2021-05-07
Jeskai Burn Modern 2021-05-07
Temur Modern 2021-05-07
4 Color Modern 2021-05-06
4 Color Modern 2021-05-06
5 Color Modern 2021-05-06
4 Color Modern 2021-05-06
Mardu Modern 2021-05-06
4 Color Modern 2021-05-06
Dimir Modern 2021-05-05
Deck Format Date Event Place
Temur Modern 2021-05-05
Temur Modern 2021-05-05
Esper Modern 2021-05-05
5 Color Modern 2021-05-05
5 Color Modern 2021-05-05
Esper Modern 2021-05-05
Orzhov Modern 2021-05-04
5 Color Modern 2021-05-04
5 Color Modern 2021-05-04
4 Color Burn Modern 2021-05-04
Deck Format Date Event Place
4 Color Infect Modern 2021-05-04
Mono Black Tron Modern 2021-05-04
5 Color Tron Modern 2021-05-04
5 Color Superfriends Modern 2021-05-04
Temur Modern 2021-05-04
Naya Modern 2021-05-04
Esper Modern 2021-05-04
Temur Modern 2021-05-04
Bant Modern 2021-05-04
Temur Modern 2021-05-04
Deck Format Date Event Place
Jund Modern 2021-05-04
5 Color Modern 2021-05-04
Temur Modern 2021-05-04
Gruul Modern 2021-05-04
Temur Modern 2021-05-04
Mono Black Tron Modern 2021-05-04
Temur Modern 2021-05-04
Esper Modern 2021-05-04
Bant Modern 2021-05-04
Orzhov Modern 2021-05-04
Deck Format Date Event Place
Mono Black Tron Modern 2021-05-04
4 Color Modern 2021-05-04
5 Color Modern 2021-05-04
4 Color Modern 2021-05-04
Jund Modern 2021-05-04
Orzhov Modern 2021-05-04
Temur Modern 2021-05-04
Rakdos Modern 2021-05-04
Bant Modern 2021-05-04
Grixis Modern 2021-05-04
Deck Format Date Event Place
Jeskai Modern 2021-05-04
4 Color Merfolk Modern 2021-05-04
Azorius Modern 2021-05-04
5 Color Burn Modern 2021-05-04
Bant Modern 2021-05-04
Jund Modern 2021-05-04
5 Color Modern 2021-05-04
Bant Modern 2021-05-04
Golgari Modern 2021-05-04
Golgari Modern 2021-05-04
Deck Format Date Event Place
4 Color Modern 2021-05-04
5 Color Superfriends Modern 2021-05-04
Naya Burn Modern 2021-05-04
Esper Modern 2021-05-04
4 Color Modern 2021-05-04
Abzan Modern 2021-05-04
Jeskai Burn Modern 2021-05-04
Azorius Modern 2021-05-04
Bant Infect Modern 2021-05-04
4 Color Bogles Modern 2021-05-04
Deck Format Date Event Place
4 Color Superfriends Modern 2021-05-04
Esper Superfriends Modern 2021-05-04
5 Color Modern 2021-05-04
Orzhov Modern 2021-05-04
4 Color Modern 2021-05-04
Gruul Modern 2021-05-04
5 Color Tron Modern 2021-05-04
Mardu Modern 2021-05-04
Mono Black Tron Modern 2021-05-04
4 Color Modern 2021-05-04
Deck Format Date Event Place
5 Color Modern 2021-05-04
Selesnya Modern 2021-05-04
Gruul Modern 2021-05-04
4 Color Modern 2021-05-04
4 Color Modern 2021-05-04
4 Color Modern 2021-05-04
5 Color Modern 2021-05-04
Jeskai Burn Modern 2021-05-04
Abzan Modern 2021-05-04
4 Color Modern 2021-05-04
Deck Format Date Event Place
4 Color Modern 2021-05-04
Izzet Modern 2021-05-04
Esper Modern 2021-05-04
Esper Modern 2021-05-04
4 Color Modern 2021-05-04
Rakdos Reveler Modern 2021-05-04
5 Color Modern 2021-05-04
Gruul Modern 2021-05-04
5 Color Modern 2021-05-04
4 Color Modern 2021-05-04
Deck Format Date Event Place
5 Color Superfriends Modern 2021-05-04
5 Color Modern 2021-05-04
Esper Modern 2021-05-04
Mono Black Tron Modern 2021-05-04
Naya Modern 2021-05-04
Temur Modern 2021-05-04
Mono Black Tron Modern 2021-05-04
Bant Modern 2021-05-03
Gruul Modern 2021-05-03
Temur Modern 2021-05-03
Deck Format Date Event Place
5 Color Modern 2021-05-03
Temur Modern 2021-05-03
5 Color Modern 2021-05-03
Dimir Modern 2021-05-03
4 Color Modern 2021-05-03
4 Color Superfriends Modern 2021-05-03
Bant Modern 2021-05-03
5 Color Lands Modern 2021-05-03
4 Color Modern 2021-05-03
Esper Modern 2021-05-03
Deck Format Date Event Place
Temur Modern 2021-05-03
Grixis Modern 2021-05-03
5 Color Modern 2021-05-03
Bant Modern 2021-05-03
4 Color Modern 2021-05-03
4 Color Modern 2021-05-03
Naya Modern 2021-05-03
Abzan Modern 2021-05-03
4 Color Modern 2021-05-03
Golgari Tron Modern 2021-05-03
Deck Format Date Event Place
5 Color Modern 2021-05-03
Temur Modern 2021-05-03
Bant Modern 2021-05-03
5 Color Modern 2021-05-03
4 Color Modern 2021-05-03
5 Color Modern 2021-05-03
5 Color Modern 2021-05-03
4 Color Modern 2021-05-03
Mono Black Tron Modern 2021-05-03
Temur Modern 2021-05-01
Deck Format Date Event Place
Orzhov Modern 2021-05-01
Temur Modern 2021-05-01
4 Color Superfriends Modern 2021-05-01
Temur Modern 2021-05-01
4 Color Reveler Modern 2021-05-01
5 Color Superfriends Modern 2021-05-01
5 Color Superfriends Modern 2021-04-30
4 Color Modern 2021-04-30
Esper Modern 2021-04-30
Bant Modern 2021-04-30
Deck Format Date Event Place
Izzet Modern 2021-04-30
5 Color Modern 2021-04-30
Golgari Tron Modern 2021-04-30
Temur Modern 2021-04-30
Izzet Modern 2021-04-30
4 Color Superfriends Modern 2021-04-30
5 Color Modern 2021-04-30
5 Color Modern 2021-04-30
Rakdos Reveler Modern 2021-04-30
4 Color Modern 2021-04-30
Deck Format Date Event Place
4 Color Tron Modern 2021-04-30
Gruul Modern 2021-04-30
5 Color Modern 2021-04-30
5 Color Modern 2021-04-30
Sultai Modern 2021-04-30
Golgari Modern 2021-04-30
Sultai Modern 2021-04-30
4 Color Modern 2021-04-30
4 Color Burn Modern 2021-04-30
Grixis Modern 2021-04-30
Deck Format Date Event Place
Rakdos Modern 2021-04-30
Esper Modern 2021-04-30
5 Color Modern 2021-04-30
Bant Modern 2021-04-30
4 Color Modern 2021-04-30
5 Color Modern 2021-04-30
Rakdos Modern 2021-04-30
5 Color Modern 2021-04-30
5 Color Lands Modern 2021-04-30
4 Color Modern 2021-04-30
Deck Format Date Event Place
4 Color Modern 2021-04-30
5 Color Modern 2021-04-30
Colorless Tron Modern 2021-04-30
Mardu Superfriends Modern 2021-04-30
4 Color Modern 2021-04-30
Esper Modern 2021-04-30
4 Color Modern 2021-04-30
Esper Superfriends Modern 2021-04-30
4 Color Modern 2021-04-30
Selesnya Devoted Company Modern 2021-04-30
Deck Format Date Event Place
Orzhov Modern 2021-04-30
4 Color Modern 2021-04-30
Abzan Modern 2021-04-30
4 Color Superfriends Modern 2021-04-30
Mono Black Tron Modern 2021-04-30
5 Color Modern 2021-04-30
4 Color Modern 2021-04-30
Gruul Modern 2021-04-30
5 Color Superfriends Modern 2021-04-30
4 Color Modern 2021-04-30
Deck Format Date Event Place
4 Color Burn Modern 2021-04-30
Esper Modern 2021-04-30
Temur Modern 2021-04-30
Jeskai Modern 2021-04-30
Naya Modern 2021-04-30
4 Color Modern 2021-04-30
5 Color Modern 2021-04-30
Jeskai Modern 2021-04-29
Bant Modern 2021-04-29
Esper Modern 2021-04-29
Deck Format Date Event Place
Bant Modern 2021-04-29
Mono Black Tron Modern 2021-04-29
Dimir Modern 2021-04-29
Bant Modern 2021-04-29
Rakdos Modern 2021-04-29
Temur Modern 2021-04-29
Temur Modern 2021-04-29
Bant Modern 2021-04-28
Mono Black Tron Modern 2021-04-28
Temur Modern 2021-04-28
Deck Format Date Event Place
Mono Black Tron Modern 2021-04-28
5 Color Superfriends Modern 2021-04-28
Temur Modern 2021-04-28
4 Color Modern 2021-04-27
4 Color Modern 2021-04-27
Bant Modern 2021-04-27
Grixis Modern 2021-04-27
Sultai Modern 2021-04-27
5 Color Modern 2021-04-27
5 Color Modern 2021-04-27
Deck Format Date Event Place
Jeskai Modern 2021-04-27
5 Color Modern 2021-04-27
Jeskai Superfriends Modern 2021-04-27
5 Color Superfriends Modern 2021-04-27
4 Color Modern 2021-04-27
4 Color Modern 2021-04-27
Dimir Modern 2021-04-27
5 Color Modern 2021-04-27
Mardu Modern 2021-04-27
4 Color Modern 2021-04-27
Deck Format Date Event Place
4 Color Modern 2021-04-27
4 Color Modern 2021-04-27
Esper Modern 2021-04-27
4 Color Burn Modern 2021-04-27
Bant Modern 2021-04-27
Abzan Modern 2021-04-27
4 Color Tron Modern 2021-04-27
4 Color Modern 2021-04-27
4 Color Modern 2021-04-27
Golgari Tron Modern 2021-04-27
Deck Format Date Event Place
Esper Modern 2021-04-27
5 Color Modern 2021-04-27
4 Color Modern 2021-04-27
Gruul Modern 2021-04-27
4 Color Modern 2021-04-27
Mardu Modern 2021-04-27
Jeskai Modern 2021-04-27
4 Color Modern 2021-04-27
Jeskai Modern 2021-04-27
5 Color Modern 2021-04-27
Deck Format Date Event Place
4 Color Superfriends Modern 2021-04-27
4 Color Modern 2021-04-27
Mono Black Tron Modern 2021-04-27
Jeskai Modern 2021-04-27
Gruul Modern 2021-04-27
Golgari Modern 2021-04-27
Naya Modern 2021-04-27
Esper Modern 2021-04-27
Temur Storm Modern 2021-04-27
Gruul Modern 2021-04-27
Deck Format Date Event Place
Dimir Modern 2021-04-27
Esper Lands Modern 2021-04-27
4 Color Modern 2021-04-27
5 Color Modern 2021-04-27
Jeskai Modern 2021-04-27
4 Color Modern 2021-04-27
Rakdos Modern 2021-04-27
Temur Reveler Modern 2021-04-27
4 Color Modern 2021-04-27
Dimir Tron Modern 2021-04-27